Dvere s posuvným systémom

Posuvné prechodové dvere so spodnou koľajou na povrchu podlahy, alebo zapustenou do podlahy tak, že nepresahuje jej úroveň. 

Posuvné dvere interiérové

Riešenie posuvných interiérových dverí

Na prechodové dvere možno použiť rovnaký posuvný systém ako sa štandardne používa na vstavané skrine, teda so spodnou vodiacou koľajou, v ktorej sa posúvajú kolieska dverí. V niektorých prípadoch však môže byť takáto koľaj rušivým prvkom. Vtedy prídu na rad zasúvacie dvere bez spodnej koľaje.

Posuvné dvere so spodnou koľajou

Vhodnou alternatívou môže byť použitie do podlahy zapustenej spodnej koľaje – do vytvorených drážok v podlahe sa umiestnia hliníkové vodiace profily tak, že nepresahujú nad jej úroveň. Zasúvacia stena tak neskrýva žiadne rušivé prvky.